Obsah

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrila našim mamám, starým mamám a prastarým mamám. Pozvali sme ich do Spoločenského domu PD Jasl. Bohunice, kde im bohatý program pripravili deti, ktorým najviac odovzdávajú svoju lásku. Základná škola s materskou školou a ZUŠ pripravili program pod vedením Mgr. Kataríny Mojžišovej a Tanečný krúžok predviedol program v choreografii Mgr. art. Kristíny Marečkovej Dis. art. Foto: ZM a MR