Obsah

Jarná brigáda

Dňa 18.4.2015 sa uskutočnila jarná brigáda pri príležitosti „Dňa Zeme“. Zúčastnili sa jej členovia OZ Meander, Poľovnícke združenie Blava, DHZ Jaslovské Bohunice, OZ Starostliví medvedici, vodácko-turistický klub, 11 občanov, z toho 3 pracovníci obecného úradu a 5 detí z Paderoviec. Foto: ZM, MR, Alena Mlčoch-Hromadová