Obsah

Klub tanca Jaslovské Bohunice

Klub tanca Jaslovské Bohunice vedie Mgr. Art. Kristína Marečková DiS. Art. Pokiaľ chcete prihlásiť vaše dieťa do Klubu tanca, tréningy sú vo štvrtok a piatok - starší žiaci od 9 do 15 rokov od 14,30 do 15,30 hod., mladí žiaci od 5 do 8 rokov od 15,30 do 16,30 hod. a najmenší vo veku od 3 do 5 rokov od 16,30 do 17,30 hod.. Kontakt: mareckova.k@gmail.com, 0911/990962. Foto: ĽM