Obsah

Otváranie ZpS Bohunka

Na stiahnutie. článok z otvárania zariadenia pre seniorov: Slávnostné otvorenie ZpS Bohunka. Foto: BH