Obsah

Stavanie mája

Posledný aprílový deň na Námestí sv. Michala členovia DHZ Jaslovské Bohunice postavili a ukotvili ozdobený máj. Deti z materskej škôlky ako prvé vystúpili pod májom, zaspievali a zatancovali. Vypočuli sme si aj zmes ľudových piesní Folklórnej speváckej skupiny Blavanka. Potom sa už dal priestor zábave a občerstveniu. O guláš sa postarali dvaja šikovní kuchári – jeden z nich minuloročný víťaz z Gulášovej pohody. Do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba „Májovanka“ zo Skalice a jej spev a hudbu dopĺňal hovoreným slovom ľudový rozprávač. Foto: ZM a MR