Obsah

Vodácke oslavy MDD

Vodáci vždy majú dobré nápady, čo sa týka zabaviť detí na MDD. Tento rok si vymysleli Návrat pirátov. Foto: Mgr. Jiří Mlčoch, A. Mlčoch Hromadová