Obsah

Výstavba zariadenia pre seniorov

V októbri 2014 sa začalo s prestavbou objektu „Zariadenia pre seniorov“, ktorý sa nachádza v areáli Ubytovne. Súťaž vyhrala firma INVEX s.r.o., Trnava so sumou 517.850 € s DPH. Zmluva (pdf) bola druhou stranou podpísaná 13.10.2014, kedy bola aj zverejnená na webe obce, teda dňa 14.10.2014 nadobudla účinnosť.Stavba by mala byť ukončená v októbri 2015 (do 12 mesiacov od prevzatia staveniska, pokiaľ sa nevyskytnú okolnosti, ktoré nie je možné ovplyvniť a predvídať) a je financovaná z vlastných finančných prostriedkov obce. Stavebný dozor: Jaroslav Šprto. Foto: GN, BH

Zmluva (pdf)