Obsah

Deň učiteľov

V piatok 1. apríla starostka obce Božena Krajčovičová pozvala pri príležitosti Dňa učiteľov všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov základnej, materskej a základnej umeleckej školy na posedenie do Spoločenského domu PD Jaslovské Bohunice. Na úvod vo svojom príhovore vyzdvihla osobný prínos pedagógov pri vzdelávaní našich detí. Na stretnutí odovzdala cenu starostky obce Viere Čavajdovej a in memoriam Mgr. Helene Juricovej. Cenu pre Mgr. Juricovú prišiel prevziať jej syn, pán Vlastimil Jurica. O príjemnú hudobno-recitačnú vsuvku sa postarali žiačky zo ZUŠ a ZŠ. Foto: MR