Obsah

Čistenie meandra

Po získaní povolenia od Správy povodia Váhu sme v máji začali s čistením meandra v parku.

Foto: GN