Obsah

Denný letný tábor 2017

Obec organizovala pre deti už 5. denný letný tábor v období od 17.7. do 14.8.2017. Pomáhali sme tak rodičom, ktorí si nemôžu čerpať toľko dovolenky počas letných prázdnin.

Foto: DH, SM