Obsah

MDD

3.6.2017 sa konali v našom amfiteátri oslavy Dňa detí. Bol o ne veľký záujem. Parkovisko praskalo vo švíkoch a na oslavách boli aj deti zo širokého okolia.