Obsah

Stavanie mája

Škôlkári recitovali, spievali a tancovali pod májom. Ten nám ako každý rok postavili hasiši z DHZ Jaslovské Bohunice. Tento rok sme oprášili aj sprievod, ktorý šiel od fontány až na námestie sv. Michala. Zúčastnili sa v ňom prvýkrát aj dievčatá a chlapci z deviateho ročníka ZŠ a naše občianske združenia vo svojich rovnošatách. So svojím pásmom ľudových piesní vystúpila aj FSsk Blavanka. Potom sa dal priestor dobrému gulášu, ktorí navarili bratia Lackovičoví a zahrala ĽH Drahovčanka. Dobrá nálada s dobrým počasím sa niesla až do neskorých večerných hodín.
MR
Foto: Ing. Jaroslav Mikuš