Obsah

Trhová sobota

V sobotu 5. mája sme sa rozhodli uskutočniť predaj priesad a kvetín. Predávali sa rôzne druhy . Kupujúci si mohli vybrať a nemuseli cestovať. Počasie bolo pekné a predaj sa vydaril.

Text a foto: M.O.