Obsah

Uvítanie do života

V roku 2017 sa narodilo 27 detí, 14 chlapcov a 13 dievčat.
Fotky sú uverejnené so súhlasom rodičov.

Foto: 4F Trnava