Obsah

Pochovávanie basy

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Jedna z najznámejších fašiangových pesničiek. U nás sme fašiangy oslávili zabíjačkou a v podvečerných hodinách sa o pestrý zábavný program v SD PD postarala FSsk Blavanka. Po programe sme spolu s ňou pochovali basu. Do tanca a na počúvanie nám hrala DH Dubovanka.

Foto: MO, DHa