Obsah

Pochovávanie basy

Konalo sa 9.3.2020 - program v Spoločenskom dome PD Jaslovské Bohunice pripravila Folklórna spevácka skupina Blavanka.

Foto: MO