Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Spôsoby komunikácie voličov s obcou Jaslovské Bohunice

Spôsoby komunikácie voličov s obcou Jaslovské Bohunice 1

Oznamujeme spôsoby komunikácie pre voličov v súvislosti s konaním volieb do NR SR 2020 písomnou, alebo elektronickou formou:

  Elektronicky - (pre tých, ktorí majú EID a aktívnu e-schránku) cez portál slovensko.sk,
   
     Údaje k e-schránke Obce Jaslovsé Bohunice:   číslo e-schránky     E0005716050
                                                                                 uri schránky           ico://sk/00312614   

     Návod na to ako získať voličský preukaz nájdete aj na https://navody.digital/zivotne-situacie/parlamentne-volby

  E-mailom -   obec@jaslovske-bohunice.sk
                          podatelna@jaslovske-bohunice.sk 

•  Listinne - poštou:  
    Obec Jaslovské Bohunice
    Obecný úrad
    Námestie sv. Michala 36/10A 
    919 30 Jaslovské Bohunice

•  Osobne - priamo v sídle obecného úradu, nám. sv. Michala 36/10A, Jaslovské Bohunice.

 

Ak máte trvalý pobyt v obci Jaslovské Bohunice a v čase volieb sa zdržiavate mimo jej územia a chcete voliť,
môžete požiadať o voľbu poštou a to niektorou horeuvedenou formou tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na obce (obecný úrad) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb - t.j. najneskôr 10.1.2020.
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Ak máte trvalý pobyt v obci Jaslovské Bohunice a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môžete požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. 
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať:
osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb - t.j. najneskôr 28. 2. 2020 v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,
listinne, e-mailom, elektronicky (horezvedené formy) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazun bola  obci doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb  - t.j. najneskôr 10. 2. 2020.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb  - t.j. najneskôr 28. 2. 2020.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Viac informácií nájdete na https://www.minv.sk/?nr20-info1

 

Dátum vloženia: 4. 11. 2019 9:49
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 11. 2019 10:24
Autor: Správce Webu

Obec

SMS oznamy

Všetky SMS oznamy

Hlásenia obecného rozhlasu

Infoservis

Vývoz odpadu

Harmonogram

Aktuálne počasie

dnes, streda 1. 2. 2023
slabý dážď 6 °C 3 °C
štvrtok 2. 2. rain and snow 6/2 °C
piatok 3. 2. rain and snow 6/0 °C
sobota 4. 2. rain and snow 5/0 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
1
18
2
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.