Obsah

Volebné obvody a počty poslancov

Typ: ostatné
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice na svojom zasadnutí dňa 6.8.2018 schválilo počet volebných obvodov pre voľby do samosprávy, ktoré sa budú konať 10.11.2018, počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie a úväzok starostku pre nasledujúce volebné obdobie.

Uznesenie 688/VII

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice utvára pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 dva volebné obvody: volebný obvod č. 1 pre časti Jaslovce a Bohunice a volebný obvod č.2 pre časť Paderovce.

 

Uznesenie 689VII

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 a pre nadchádzajúce volebné obdobie 2018/2022 počet poslancov: 9. Pre volebný obvod č.1 je to 8 poslancov a pre volebný obvod č.2 je to 1 poslanec.

 

Uznesenie 690/VII

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice  podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schvaľuje plný úväzok pre rozsah výkonu funkcie starostu Obce Jaslovské Bohunice v novom volebnom období r. 2018-2022.

 

Za všetky uznesenia hlasova plný počet prítomných poslancov - 7.


Vytvorené: 7. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2018 12:09
Autor: Správce Webu