Obsah

Eurovoľby v roku 2014

Typ: ostatné
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, konané v obci Jaslovské Bohunice
Účasť voličov po okrskoch

 

  OVK 1  OVK2 za obec
 Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov  1446  206 1652
 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  157  14 171
 Počet odovzdaných obálok  157  14 171
 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných   154  14 168
 % účasti  10,86  6,8 10,35

Na stiahnutie:  odpis zápisnice + počet platných hlasov pre jednotlivé strany – OVK1 (pdf)
                                                                                                                                        – OVK2 (pdf)
                                                                                                    preferenčné hlasy    – OVK1 (pdf)
                                                                                                                                        – OVK2 (pdf)

 

Informácie pre voličov
Kto má právo voliť (rtf)
Vybavenie voličského preukazu (rtf)
Spôsob, ako hlasovať (rtf)

Informácia pre voliča  – občana iného členského štátu Európskej únie
Information for European Union citizens who intend to vote in the elections to the European Parliament on the territory of the Slovak Republic – http://www.minv.sk/?ep-infovotereusk 
Information for the voters about method of voting – http://www.minv.sk/?ep-infovoteren 

Volebné okrsky:  Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností (rtf)
                                Zapisovateľky: OVK 1 –  Mária Matoleková,  maria.matolekova@jaslovskebohunice.sk
                                                                           tel.: 033/5571026
                                                           OVK 2 –  Iveta Chudá,  iveta.chuda@jaslovskebohunice.sk 
                                                                           tel.: 033/5571022
Informácia pre voliča o čase a mieste konania volieb (rtf)

Propagácia a predvolebná kampaň: upravuje VZN č. 66 (rtf)

Zoznam podaných kandidátnych listín: http://www.minv.sk/?ep-klpodane  
Zoznamy kandidátov na zaregistrovaných kandidátnych listinách: http://www.minv.sk/?ep-klkandidati


Prílohy

Vytvorené: 5. 3. 2014
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2017 04:14
Autor: