Obsah

Eurovoľby v roku 2019

Typ: ostatné | novinky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č.28/2019 Z.z. voľby do Európskeho parlamentu
a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.
Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 4.2.2019 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Na stiahnutie: Rozhodnutie predsedu NR SR č. 28/2019 Z.z. (pdf).

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR - http://www.minv.sk/?volby-ep

Informácia pre voliča (dátum a čas konania volieb, právo voliť a byť volený, zápis občana iného členského štátu EU do zoznamu voličov, vybavenie hlasovacieho preukazu a spôsob hlasovania):
Informácia pre voliča o voľbách do EÚ (docx)
Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic (docx) - Information for voter

Vytvorenie volebného okrsku - okrsok č.1 (pdf)

Zapisovateľka pre eurovoľby 2019: Mária Matoleková
                                                         033/5571026
                                                         maria.matolekova@jaslovske-bohunice.sk 

Mailová adresa pre doručovanie: podatelna@jaslovske-bohunice.sk
                                                      
 

 

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 6. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2019 14:32
Autor: