Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.06.2012

Hrobové miesto č. 196

OcU-2012/00082-02696

0,00 EUR

Ing. Štefan Dubovský, Hlavná Jaslovce 161/6, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

07.06.2012

Hrobové miesto č. 136

OcU-2012/00082-02694

0,00 EUR

Jozef Lackovič, Hlavná Paderovce 36/73, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.06.2012

Hrobové miesto č. 489

OcU-2012/00082-02730

0,00 EUR

Michalicová Jarmila, Nová 255/54, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.06.2012

Hrobové miesto č. 27

OcU-2012/00082-02729

0,00 EUR

Michalicová Jarmila, Nová 255/54, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.06.2012

Hrobové miesto č. 383

OcU-2012/00082-02728

0,00 EUR

Libor Lehen, Blavská 52/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.06.2012

Hrobové miesto č. 33

OcU-2012/00082-02734

0,00 EUR

Ing. Miroslav Lehuta, Javorová 557/24, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.06.2012

Hrobové miesto č. 450

OcU-2012/00082-02735

0,00 EUR

Ing. Miroslav Lehuta, Javorová 557/24, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.06.2012

Hrobové miesto č. 243

OcU-2012/00082-02727

0,00 EUR

Jolana Vyskočová, Poľná 8/5, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.06.2012

Ukončenie nájmu nebytového priestoru

OcU-2012/00046-02423

0,00 EUR

Ryšavý Jaroslav, J. Mudrocha 1353/30, Senica

Obec Jaslovské Bohunice

06.06.2012

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb - trénovanie futbalu

OcU-2012/00116-02700

0,00 EUR

Nádaský Zdenko, L. Svobodu 1361/36, Senica IČO: 41944887

Obec Jaslovské Bohunice

05.06.2012

Dotácia FS Blavanka na rok 2012

OcU-2012/00498-02709

1 500,00 EUR

MO Jednoty dôchodcov Slovenska, Nová 298/43, Jasl. Bohunice IČO: 897019265

Obec Jaslovské Bohunice

05.06.2012

Dotácia MO Jednoty dôchodcov Slovenska na rok 2012

OcU-2012/00497-02708

2 000,00 EUR

MO Jednoty dôchodcov Slovenska, Nová 298/43, Jasl. Bohunice IČO: 897019265

Obec Jaslovské Bohunice

05.06.2012

Audítorské a overovacie práce - rok 2011

OcÚ-2012/00495-02704

3 420,00 EUR

TAX-AUDIT Slovensko spol. s r.o., Kapitulská 14, Trnava IČO: 36219835

Obec Jaslovské Bohunice

30.05.2012

Poistenie majetku - dodatok č.2 k zmluve

OcU-2012/00061-02677

0,00 EUR

Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava IČO: 35709332

Obec Jaslovské Bohunice

29.05.2012

Kanalizačná prípojka - Vavruš Róbert

OcU-2012/00011-02608

0,00 EUR

Vavruš Róbert, Javorová 562/3, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

28.05.2012

Hrobové miesto č. 420

OcU-2012/00082-02623

0,00 EUR

Jančovič Viliam, Nová 235/32, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

28.05.2012

Hrobové miesto č. 376

OcU-2012/00082-02643

0,00 EUR

Ščasný Ľubomír, Sídlisko 381/5, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

28.05.2012

Hrobové miesto č. 149

OcU-2012/00082-02642

0,00 EUR

Ščasný Ľubomír, Sídlisko 381/5, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

24.05.2012

Kanalizačná prípojka - Bošnáková

OcU-2012/00011-02607

0,00 EUR

Bošnáková Andrea, Hl. Jaslovce 97/85, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

23.05.2012

Hrobové miesto č. 289

OcU-2012/00082-02514

0,00 EUR

Fančovičová Anna,. Svetlá 3, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

21.05.2012

Predpredaj vstupeniek - V Bohunicách pri kaštieli 2012

OcU-2012/00438-02511

0,00 EUR

Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 6, Bratislava IČO: 35850698

Obec Jaslovské Bohunice

21.05.2012

Hrobové miesto 173 - Bošnáková Andrea

OcU-2012/00082-02469

0,00 EUR

Bošnáková Andrea, Hlavná Jaslovce 97/85, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

21.05.2012

Hrobové miesto 167 - Bošnáková Andrea

OcU-2012/00082-02471

0,00 EUR

Bošnáková Andrea, Hlavná Jaslovce 97/85, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

21.05.2012

Hrobové miesto 170 - Bošnáková Andrea

OcU-2012/00085-02470

0,00 EUR

Bošnáková Andrea, Hlavná Jaslovce 97/85, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

21.05.2012

Hrobové miesto 174 - Bošnáková Andrea

OcU-2012/00085-02472

0,00 EUR

Bošnáková Andrea, Hlavná Jaslovce 97/85, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: