Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 7. 2013

Finančný dar Obecnej knižnici Jasl. Bohunice

OcU-2013/00673-01771

1 000,00 EUR

Darca: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Tomášikova 22, Bratislava IČO: 35946024

Obec Jaslovské Bohunice

3. 7. 2013

Licencia k spravodajskému šotu "Fašiangové zvyky"

OcU-2013/00701-01877

31,30 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratislava IČO: 47232480

Obec Jaslovské Bohunice

3. 7. 2013

Kanalizačná prípojka - Opall Agri s.r.o., Vrbové

OcU-2013/00092-02080

0,00 EUR

Opall Agri Slovakia s.r.o., Semenárska 1, Vrbové IČO: 36521469

Obec Jaslovské Bohunice

3. 7. 2013

Dodatok č.43 - byt - Ján Želonka

OcU-2013/00080-02114

0,00 EUR

Ján Želonka, Sídlisko 381/5, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

1. 7. 2013

Hrobové miesto č. 34

OcU-2013/00369-02070

0,00 EUR

Ing. Jozef Hutta, A. Hlinku 3701/13, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

1. 7. 2013

Dodatok č.1 - prenájkom kopírky SHARP

OcU-2013/00236-01978

0,00 EUR

NEPA Slovakia s.r.o., Technická 4, Bratislava IČO: 31369987

Obec Jaslovské Bohunice

1. 7. 2013

Prenájom nebytových priestorov - JUKITECH s.r.o.

OcU-2013/00752-02074

0,00 EUR

JUKITECH s.r.o., M.R.Štefánika 373/11, Trenčín IČO: 45865981

Obec Jaslovské Bohunice

1. 7. 2013

Byt - Milan Košťál

OcU-2013/00654-02072

0,00 EUR

Milan Košťál, Trakovice 157

Obec Jaslovské Bohunice

1. 7. 2013

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2013/00480/02801

0,00 EUR

Emanule Toráč, Cintorínska 105/3, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

1. 7. 2013

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2013/00480/02082

0,00 EUR

Vít Pilát, Poronda 64/28, Zavar

Obec Jaslovské Bohunice

27. 6. 2013

Audit konsolidovanej účtovnej závierky rok 2012

OcU-2013/00737-02026

1 584,00 EUR

LUMA AUDIT s.r.o., Ludanská 12, Levice IČO: 36527360

Obec Jaslovské Bohunice

27. 6. 2013

Audit účtovnej závierky rok 2012

OcU-2013/00736-02025

1 992,00 EUR

LUMA AUDIT s.r.o., Ludanská 12, Levice IČO: 36527360

Obec Jaslovské Bohunice

27. 6. 2013

Kanalizačná prípojka - Krížna 494/11

OcU-2013/00092-02060

0,00 EUR

Radovan Pecár, Krížna 494/11, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26. 6. 2013

Ukončenie nájmu bytu - Plesník

OcU-2013/00564-02018

0,00 EUR

Oto Plesník, Sídlisko 462/17, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26. 6. 2013

Dodatok č.2 - byt -Ivana Barteková

OcU-2013/00521-02024

0,00 EUR

Ivana Barteková,Sídlisko 384/2 Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26. 6. 2013

Dodatok č.3 - byt - Helena Danišová

OcU-2013/00522-02038

0,00 EUR

Helena Danišová, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26. 6. 2013

Dodatok č.2 - byt - Daniel Chrvala

OcU-013/00520-02033

0,00 EUR

Daniel Chrvala, Sídlisko 381/5, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

25. 6. 2013

Hromadná licenčná mluva - V Bohunicách pri kaštieli 2013 - 21.6.2013

OcU-2013/00708-01902b

56,28 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava IČO: 178454

Obec Jaslovské Bohunice

25. 6. 2013

Hromadná licenčná mluva - V Bohunicách pri kaštieli 2013 - 23.6.2013

OcU-2013/00708-01902a

56,28 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava IČO: 178454

Obec Jaslovské Bohunice

25. 6. 2013

Hromadná licenčná mluva - V Bohunicách pri kaštieli 2013 - 22.6.2013

OcU-2013/00708-01902

56,28 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava IČO: 178454

Obec Jaslovské Bohunice

25. 6. 2013

Hrobové miesto č. 91

OcU-2013/00369-01908

0,00 EUR

Mária Chrenková, Toryská 38, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

20. 6. 2013

Zapožičanie zbierkových predmetov do múzea

OcU-2013/00715-01951

1 462,79 EUR

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Výstavná 4, Nitra IČO: 36855642

Obec Jaslovské Bohunice

20. 6. 2013

Tlač monografie o obci V presýpaní času

OcU-2013/00720-01964

11 798,04 EUR

Press Group s.r.o., SLádkovičova 86, banská Bystrica IČO: 36035271

Obec Jaslovské Bohunice

12. 6. 2013

Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

OcU-2013/00703-1833

65,47 EUR

Západoslovenská dostribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava IČO: 36361518

Obec Jaslovské Bohunice

10. 6. 2013

Riadenie projektu - "Jaslovské Bohunice - rekonštrukcia verejného osvetlenia"

OcU-2013/00698-01871

5 880,00 EUR

Octigon a.s., Prievozská 4D, Bratislava IČO: 35864711

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3001-3025 z 3730

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.