Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.02.2018

Zmluva o nájme bytu 381/12/2018-p

OcÚ/81/2018/535

podľa zmluvy

Adriana Homolová, Sídlisko 381/5, 919 30 Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

23.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018

OcÚ/518/2018/551

6 000,00 EUR

OZ Meander, Na rycníku 420/2, Jasl. Bohunice IČO: 45013063

Obec Jaslovské Bohunice

22.02.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

OcÚ/2018/562

podľa platného cenníka

Orange Slovensko, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

22.02.2018

Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 0905516589

OcÚ/2018/374

podľa cenníka služieb dodávateľa

Orange Slovensko, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

22.02.2018

Zmluva o nájme bytu č.382/09/2018-p

OcÚ/93/2018/536

podľa zmluvy

Zuzana Kovalová, Sídlisko 382/4, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

21.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/317

podľa zmluvy

Ing. Peter Valovič

Obec Jaslovské Bohunice

21.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/318

podľa zmluvy

Mária Kováčová

Obec Jaslovské Bohunice

19.02.2018

Dodatok č.3 k zmluve

OcÚ/365/2018/410

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

19.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/390

podľa zmluvy

Miloš Valovič

Obec Jaslovské Bohunice

19.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/391

podľa zmluvy

Viera Tibenská

Obec Jaslovské Bohunice

19.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/411

podľa zmluvy

Jozef Rybár

Obec Jaslovské Bohunice

19.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/426

podľa zmluvy

Richard Kollár

Obec Jaslovské Bohunice

19.02.2018

Zmluva č.OV/520/D - kanalizačná

OcÚ/399/2018/386

podľa zmluvy

Ing. Monika Lukášová

Obec Jaslovské Bohunice

19.02.2018

Zmluva o prenájme garáže

OcÚ/632/2018/387

podľa zmluvy

Andrej Straka

Obec Jaslovské Bohunice

19.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcÚ/516/2018/435

10 000,00 EUR

Jazdecký klub AXA, PD Jasl. Bohunice IČO: 35627140

Obec Jaslovské Bohunice

19.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcÚ/515/2018/438

6 000,00 EUR

Poľovnícke združenie BLAVA, Nová 288/23, Jasl. Bohunice IČO: 35592346

Obec Jaslovské Bohunice

13.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018

OcÚ/602/2018/282

149 814,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálsky 4, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

13.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/318

podľa zmluvy

Mária Kováčová

Obec Jaslovské Bohunice

13.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcÚ/49/2018/317

podľa zmluvy

Ing. Peter Valovič

Obec Jaslovské Bohunice

13.02.2018

Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2018

OcÚ/526/2018/189

2 000,00 EUR

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jasl. Bohunice, Hlavná Bohunice 35/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

13.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018

OcÚ/526/2018/188

50 000,00 EUR

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jasl. Bohunice, Hlavná Bohunice 35/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

07.02.2018

Zmluva č.55/PA/D - kanalizačná prípojka

OcÚ/399/2018/141

podľa zmluvy

Miroslava Böhmanová

Obec Jaslovské Bohunice

07.02.2018

Zmluva č.OV/531/D - kanalizačná prípojka

OcÚ/399/2018/140

podľa zmluvy

Lukáš Kavuliak

Obec Jaslovské Bohunice

07.02.2018

Zmluva č.OV/9/D - kanalizačná prípojka

OcÚ/399/2018/239

podľa zmluvy

Ivan Hudec

Obec Jaslovské Bohunice

07.02.2018

Zmluva č.OV/487/D - kanalizačná prípojka

OcÚ/399/2018/122

podľa zmluvy

Mgr. Zuzana Ladvenicová

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: