Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.04.2016

Kanalizačná prípojka - Peter Pavlovič

OcU-2016/00100-01009

0,00 EUR

Peter Pavloviči, Jabloňová 519/8, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

14.04.2016

Byt - Ján Želonka

OcU-2016/00034-01042

0,00 EUR

Ján Želonka, Sídlisko 381/5, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

14.04.2016

Byt - Daša Holická

OcU-2016/00246-01046

0,00 EUR

Daša Holická, Dechtice 137

Obec Jaslovské Bohunice

14.04.2016

Ukončenie nájmu nebytových priestorov dohodou

OcU-2016/00204-01025

0,00 EUR

Alena Herrmannová, Dechtice 244

Obec Jaslovské Bohunice

14.04.2016

Ukončenie nájmu nebytových priestorov dohodou

OcU-2016/00201-01023

0,00 EUR

Alena Herrmannová, Dechtice 244

Obec Jaslovské Bohunice

14.04.2016

Ukončenie nájmu nebytových priestorov dohodou

OcU-2016/00203-01024

0,00 EUR

Alena Herrmannová, Dechtice 244

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2016

Vypracovanie dokumentácie k PD " IBV Panské diely - Dubová ulica"

OcU-2015/01052-03470

19 896,00 EUR

Ing. Stanislav Chmelo SDI, Hviezdoslavova 43, Piešťany IČO: 14103524

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2016

Dodávka vody a servis výdajníkov vody

OcU-2016/00499-01004

0,00 EUR

PureWater s.r.o., Bosákova 7, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2016

Vkladový účet - Privatbanka FIX konto - 1 mil. €

OcÚ-2016/00501-01016

0,00 EUR

Primabanka a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

06.04.2016

Kanalizačná prípojka - Ing- Marián Belai

OcU-2016/00100-00925

0,00 EUR

Ing. Marián Belai, Jabloňová 534/7, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.04.2016

Ukončenie nájmu bytu - Peter Kocán

OcU-2016/00072-00932

0,00 EUR

Peter Kocán, Nová 278/3, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

05.04.2016

Nájom garáže - Marek Macošiar

OcU-2016/00032-00756

0,00 EUR

Marek Macošiar, Sídlisko 338/12, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

04.04.2016

Pramenitá voda stolová - pitný režim - EKS

OcU-2016/00225-00881

210,00 EUR

MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, Prešov

Obec Jaslovské Bohunice

31.03.2016

Zmluva o budúcej zmluve - Zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov

OcU-2016/00446-00860

0,00 EUR

NATUR-PACK a.s., Ružová dolina 6, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

30.03.2016

Poskytovanie odborného poradenstva - zníženie platby za elektriku

OcU-2016/00444-00855

0,00 EUR

Energet s.r.o., Školská 1, Sereď

Obec Jaslovské Bohunice

30.03.2016

Kontrolna činnosť, výmena ističa a iné

OcU-2016/00445-00856

0,00 EUR

Adámek Peter - s.t

Obec Jaslovské Bohunice

29.03.2016

Papierové výrobky, sáčky do košov - EKS

OcU-2016/00225-00826

375,00 EUR

Viera Szíkorová SANTECH, Hlavná 10, 92527 Veľký Grob

Obec Jaslovské Bohunice

29.03.2016

Akumulátorový dvojrýchlostný príklepový skrutkovač - EKS

OcU-2016/00225-00827

178,32 EUR

Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou

Obec Jaslovské Bohunice

29.03.2016

DYMO páska - EKS

OcU-2016/00225-00829

121,99 EUR

OFFICE STAR, s.r.o. Šancová 63/3568, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

29.03.2016

Regenerácia dvoch futbalových trávnikov - EKS

OcU-2016/00225-00831

2 760,00 EUR

EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. Pri sýpke 56, Cabaj - Čápor

Obec Jaslovské Bohunice

24.03.2016

Kanalizačná prípojka - Zuzana Cibulková

OcU-2016/00100-00519

0,00 EUR

Zuzana Cibulková, javorová 559/28, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

24.03.2016

Byt - Mária Magulová

OcU-2016/00071-00508

0,00 EUR

Mária Magulová, Sídlisko 383/3, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

24.03.2016

Kanalizačná prípojka - Soňa Nováková

OcU-2016/00100-00748

0,00 EUR

Soňa Nováková, Hlavná Jaslovce 95/81, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

24.03.2016

Ukončenie nájmu garáže - Rastislav Blanárik

OcU-2016/00032-00759

0,00 EUR

Rastislav Blanárik, Sídlisko 336/19, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

22.03.2016

Dotácia na rok 2016 - MOJD Slovenska

OcU-2016/00039-00530

8 000,00 EUR

MO Jednoty dôchodcov Slovenska,Javorová 557/24, Jasl. Bohunice IČO: 897019265

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: