Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2016

Zmluvy o nájme bytu č.420/1/2016/DP

OCÚ/120/2016/3001

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Ľubica Brunczvíková, Na rybníku 420/1, Jasl. Bohunice

29. 12. 2016

Dohoda č. 16/08/010/45

OcÚ/2016/3406

0,00 EUR

Úrad práce soc. vecí a rodiny, J. Bottu 4, Trnava IČO: 37847562

Obec Jaslovské Bohunice

29. 12. 2016

Zmluva o nájme bytu č.462/06/2016/AP

OcÚ/189/2016/3330

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Peter a Monika Ryšaví

28. 12. 2016

Zmluva o nájme bytu č.420/16/2016/BP

OcÚ/78/2016/3376

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Daniela Lackovičoá, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

28. 12. 2016

Zmluva o nájme bytu č.462/07/2016/AP

OcÚ/121/2016/3382

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Martin Bango, Sídlisko 462/17, Jaslovské Bohunice

27. 12. 2016

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.008/2016

OcÚ/1341/2016/3327

808,49 EUR

Milan Klasovský

Ľudmila Hercegová

27. 12. 2016

Zmluva o použití diela

OcÚ/2016/3363

500,00 EUR

Irena Bubeníková, Jamnického 2, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

21. 12. 2016

Zmluva o nájme bytu č.OcÚ/462/05/2016/A

OcÚ/99/2016/3288

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Vlasta a Miroslav Bodockí

19. 12. 2016

Zmluva o nájme bytu č.383/06/2016/A-p

OcÚ/132/2016/3280

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Radovan Ondriš

14. 12. 2016

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/1319/2016/3236

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

M.S TT s.r.o., Radlinského 1/46, Trnava IČO: 46118268

30. 11. 2016

Zmluva o nájme bytu

OcU-135/2016-3162

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Andrej Šípek, Sídlisko 382/4, Jasl. Bohunice

29. 11. 2016

Kúpna zmluva č.Z201641916_Z

OcÚ-2016/00225-03158

1 260,00 EUR

CLEAN TONERY, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

29. 11. 2016

Zmluva č.OV/D

OcÚ-2016/00100-03135

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Ján Bokor

26. 11. 2016

Zmluva č.OV/470/D

OcU-2016/00100-02675

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Michal Zachar

26. 11. 2016

Zmluva č. OV/495/D/17

OcU-2016/00100-03119

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Martin Kodai

26. 11. 2016

Zmluva č.OV/536/D

OcU-2016/00100-02895

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Ing. Daniel Vašina

26. 11. 2016

Zmluva o nájme bytu

OcU-2016/00134-03151

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Mária Nádaská

22. 11. 2016

Zmluva o dodávke elektriny

OcU-2016/01226-03041

podľa fakturácie

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

15. 11. 2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

OcU-2016/00029-03010

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

Viera Caro

14. 11. 2016

Dodatok k Zmluve na poskytnutie služby

OcU-2016/00314-02902

504,00 EUR

Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava IČO: 00312614

Obec Jaslovské Bohunice

2. 11. 2016

Zmluva o spolupráci

OcÚ-2016/01177-02826

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava IČO: 36361518

Obec Jaslovské Bohunice

2. 11. 2016

Hromadná licenčná zmluva - Posedenie dôchodcov 16.10.2016

OcU-2016/01111-02751

22,80 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Jaslovské Bohunice

2. 11. 2016

Kanalizačná prípojka - Martin Jurkovič

OcU-2016/00100-02915

0,00 EUR

Martin Jurkovič, Hlavná Paderovce 43/89, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

28. 10. 2016

Poskytnutie finančných prostriedkov do Obecnej knižnice

OcU-2016/00959-02105

1 200,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Jaslovské Bohunice

26. 10. 2016

Byt - Ľudmila Ujlakyová

OcÚ-2016/01141-02828

0,00 EUR

Ľudmila Ujlakyová, Sídlisko 384/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1851-1875 z 4093

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.