Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.11.2014

NFP na zateplenie fasády rodinného domu - Kamil Piačka

OcU-2014/00955-03461

824,69 EUR

Pavol Brisuda, Malženice 428 IČO: 41695313 - Kamil Piačka, Orechová 318, Jaslovské bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.11.2014

Byt - Peter a Dagmar Hrčovci

OcU-2014/00372-03436

0,00 EUR

Peter a Dagmar Hrčkovci, Sídlisko 384/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.11.2014

Kanalizačná prípojka -Zdenko Tomašovič

OcU-2014/00009-03393

0,00 EUR

Zdenko Tomašovič, Agátova 500/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

14.11.2014

Rekonštrukcia vjazdov a odvodňovacích priekop - Paderovce

OcU-2014/00954-03458

48 960,00 EUR

CS, s.r.o.Coburgova 84, Trnava IČO: 44101937

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03441

0,00 EUR

Miroslav Džad, Hažín 111, Zálužice

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03440

0,00 EUR

Nikola Balášová, Komenského 2094/15, Spišská Nová Ves

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03439

0,00 EUR

Miroslava Zemanová, J. Wolkwera 2203/22, Spišská Nová Ves

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03438

0,00 EUR

Zuzana Cibulková, Jaskynná 601/9, Košice

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03437

0,00 EUR

Monika Priedhorská, Pružina 347

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03435

0,00 EUR

Pavel Fiľo, Fučíkova 17/6

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03434

0,00 EUR

Alžbeta Gričová, Brezovička 140

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03433

0,00 EUR

Martina Husovská, Lazcovce 166

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03432

0,00 EUR

Táňa Ondečková, Petrovce 96

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03429

0,00 EUR

Matej Krnáč, Novosadská 1368/4, Riimavská Sobota

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03424

0,00 EUR

Lýdia Bdžochová, Iliašovce 273

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03428

0,00 EUR

Veronika Gebrlínová, Športová 501/34, Lazany

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03427

0,00 EUR

Ján Šimkovič, Chotárna 3392/2, Vrútky

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03423

0,00 EUR

Eva Ratičáková, Plátenícka 888/29, Námestovo

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03425

0,00 EUR

Silvia Polašková, Nad Zoborcom 42, Michalovce

Obec Jaslovské Bohunice

12.11.2014

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2014/00168-03426

0,00 EUR

Vladimír Lancoš, Ptičie 91, Humenné

Obec Jaslovské Bohunice

10.11.2014

Dodávka elektriny - závlahový vodovod pri kostole sv. Michala

OcU-2014/00936-03401

0,00 EUR

Magna ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany IČO: 35743565

Obec Jaslovské Bohunice

10.11.2014

Dohoda o hromadnom uzatvorení Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobily)

OcU-2014/00938-03404

0,00 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 6A, Bratislava IČO: 35697270

Obec Jaslovské Bohunice

10.11.2014

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

OcU-2014/00938-03405

0,00 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 6A, Bratislava IČO: 35697270

Obec Jaslovské Bohunice

06.11.2014

Byt - Ing. Maroš Dunda

OcU-2014/00665-03363

0,00 EUR

Ing. Maroš Dunda, Sídlisko 384/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

06.11.2014

Ukončenie nájmu garáže

OcU-2014/00165-03074

0,00 EUR

Tibor Krajčovič, Hlavná Bohunice 188/29, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: