Obsah

Rekonštrukcia ČOV

Rekonštrukcia čističky odpadových vôd v obci Jaslovské Bohunice bola vykonaná z vlastných prostriedkov obce v roku 2013. realizovala ju firma MBM-STAV s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo. Do fotogalérie budú ešte fotky pridané. Foto. GN