Obsah

Budovanie vonkajšieho okruhu

Začiatkom septembra sa začali práce na výstavbe Vonkajšieho okruhu, ktorý odľahčí dopravu stredom obce.

Doprava na novovybudované Panské diely smerovala najmä po Novej, Orechovej  a krížnej ulici a cez Šidúnky. Spustením Vonkajšieho okruhu sa nielen skráti cesta z Panských dielov rovno na hlavnú cestu na Trnavu, ale sa uľahčí aj Sídlisku. Podľa projektov súčasná ulica popred garáže sa uzavrie (bude ako slepá ulica), tým sa získajú aj ďalšie parkovacie miesta, ktoré v tejto lokalite chýbajú. Vonkajší okruh bude vybudovaný poza garáže a bude sa napájať na hlavnú cestu asi o 20 metrov ďalej, ako teraz.
Súťaž na túto stavbu, ktorá bola formou elektronickej aukcie, vyhrala firma SKANSKA SK a.s. (zmluva (pdf) a dodatok č.1 k zmluve (pdf)) za sumu 328 tis. €.

Výňatok z projektovej dokumentácie: Vonkajší okruh 1. časť (pdf) - od Panských dielov po súčasný výjazd pred
                                                                                                                              garážami na Sídlisku
                                                                   Vonkajší okruh 2. časť (pdf) – časť poza garáže a napojenie na komunikáciu
                                                                                                                               III. triedy

Foto: GN, BH