Obsah

Vodáci na ceste do praveku

„Cesta do praveku“ - takto spontánne pomenovali vodáci-turisti druhý splav. Jeho oficiálny názov 1. ročník splavu RAFT-HORSE 2014 evokuje, že nešlo o obyčajné splavovanie, pretože organizátori rozhodli, že zakončia splav Váhu na trase Sokolovce – Koplotovce „konskou bodkou“. Foto: Alena Mlčoch Hromadová

 Článok z podujatia: Naša cesta do praveku