Obsah

Posedenie s dôchodcami

V mesiaci október, ktorý je Mesiacom úcty k starším, obec zorganizovala pre našich seniorov 15.10. posedenie v Spoločenskom dome PD Jasl. Bohunice. Po úvodnom privítaní vystúpili deti zo ZUŠ-ky a po príhovore starostky sa už všetci bavili s hudobnou skupinou Eminent. Táto kapela pôsobí v sledovaných televíznych projektoch SENZI TV. Počas svojej existencie skupina účinkovala doma i v zahraničí - napríklad v Rakúsku, na Kanárskych ostrovoch, Španielsku alebo na ostrove Madeira.

Piesne boli rozmanité a rozospievali aj publikum. Bolo vidieť, že hudbu majú v krvi. Pre našich dôchodcov bolo pripravené aj občerstvenie. Na záver im úprimne prajeme ešte veľa rokov plných zdravia a spokojnosti v kruhu svojich najbližších. 

 

MO