Obsah

Brigáda ku Dňu Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme obec zorganizovala 14.4. jarnú brigádu. Stretli sme sa ráno pred poštou, kde sa rozdelili úlohy. Prišli členovia občianskych združení - Jednota dôchodcov Slovenska, FSSk Blavanka, rybári z OZ MEANDER, Poľovnícke združenie Blava, Jazdecký klub AXA, Dobrovoľný hasičský zbor, obyvatelia Útulku sv. Martina a pripojili sa aj občania. Rozdelili sme sa na viac skupín, ktoré vysádzali stromy v parku a na ceste na mlyn, zbierali odpadky, čistili, hrabali. Ďalšia skupina zametala na Panských dieloch, hasiči vyčistili pamiatky v obci a likvidovali spadnutý strom cez Blavu. Aj v Paderovciach sa za obchodom čistilo. Na naše kuchárky nám pripravili chutný obed. Počasie bolo pekné a účasť veľká.
M.O.


Foto: M.O. a D.H.