Obsah

Denný letný tábor 2018

Konal sa od 16.júla do 17. augusta a za jeho trvania bolo v ňom prihlásených zatiaľ najviac detí.

Foto: DH, MO