Obsah

Oprava chodníka pri škole

Opravili sme starý panelový chodník pri školskom areáli, ktorý už bol značne poškodený. V rámci jeho rekonštrukcie sa vymenilo aj verejné osvetlenie.
Stavbu realizovala spoločnosť Termomont s.r.o.
S prácami sa začalo v decembri 2017 a ukončené boli v marci 2018.

Foto: Juraj Podčuch