Obsah

Oslavy patróna hasičov sv. Floriána

Už dávno sa nestalo, aby počas tradičných osláv sv. Floriána, ktoré každý rok organizujú členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Paderoviec, vyšlo také krásne počasie. Tohto roku sa konali 19. mája pri kultúrnom dome.
Oslavy začali popoludní pochodom hasičov z Paderoviec a Malženíc. Po príhovore veliteľa hasičského zboru a pani starostky boli odovzdané ďakovné diplomy dlhoročným členom a pokračovalo sa občerstvením a posedením pri živej hudbe. Chválili si hasiči aj nehasiči, atmosféra bola priateľská.
Touto cestou celý DHZ Paderovce ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia, ale aj tým, ktorí aj po toľkých rokoch zostali verní aj ako návštevníci, hostia.
B.R.

Foto: M.O.