Obsah

Parkovisko za materskou školou

Parkovisko bolo vybudované z ulice Hlavná Bohunice v priestore, kde bola odstránená budova, kde bolo kvetinárstvo. Stavba bola začatá v druhej polovici augusta 2018 a ukončená v októbri 2018. Okrem parkovacích miest bol vybudovaný aj nový chodník, ktorým sa je možné dostať k predajni potravín popri materskej škole.

Získali sme takto .... parkovacích miest.
Stavbu zrealizovala spoločnosť Termomont Dolná Krupá s.r.o. 

Foto: Juraj Podčuch