Obsah

Rekonštrukcia Poľnej ulice

Rekonštrukcia Poľnej ulice v Paderovciach bola zrealizovaná od apríla do júna 2018.

Foto: Ing. Peter Bobek