Obsah

Výstavba výťahu pri Pošte

Pre zrealizovanie bezbariérového prístupu do budovy Pošty obec pristavila z vonkajšej strany budovy výťah.

Foto: Juraj Podčuch