Obsah

Rekonštrukcia Sídliska

Rekonštrukcia Sídliska je veľká finančná investícia. Je špecifická aj tým, že na pomerne malom území zasiahla život takmer 530 obyvateľov, ktorí si museli zvyknúť na obmedzenia, prach aj blato, hluk. Po jej ukončení sa zmení systém zberu odpadu. Sídlisko totiž bude mať na dvoch miestach podzemné kontajnery, ktoré nahradia doterajšie stojiská s 1100 litrovými kontajnermi.

Foto: Ing, Peter Bobek, BH