Obsah

Rybárske preteky

Občianske združenie MEANDER zorganizovalo v stredu 8.mája na rybníku pri amfiteátri už XI.
ročník rybárskych pretekov detí a dospelých „ O pohár starostky obce Jaslovské Bohunice“. Po ročnej
prestávke, ktorú spôsobila rekonštrukcia rybníka sme sa už nemohli dočkať tradičných rybárskych
pretekov. Všetko sme pripravili tak, aby boli preteky úspešné. Počas Dňa Zeme sme vyčistili okolie
rybníka, na jar sme zarybnili.

Foto: Ing. Branislav Fitoš, Matej Fitoš.

Na stiahnuie článok z podujatia: Po ročnej vynútenej prestávke sa konali rybárske preteky.