Obsah

Úprava a výsadba okolia detského ihriska Koník

V auguste a začiatkom septembra obec upravila oddychovú zónu v okolí detského ihriska Koník na Panských dieloch. Po terénnych úpravách sa tam uložil trávový koberec a vysadila sa zeleň a kvety.

Foto: Ing. Peter Bobek a Danka Halašková