Obsah

Vianočné tvorivé dielne

Konali sa 30. novembra v spoločenskej miestnosti pod poštou. čo potešilo bol veľký záujem mladších ročníkov.

Foto: BH