Obsah

Kam s tým?

V novembri 2019 pod záštitou Nadácie Veolia, ktorá projekt aj finančne projekt podporila, bola v našej základnej škole veľmi vydarená akcia. Deti sa učili triediť odpad. Je to myšlienka, ktorá si zaslúži poďakovanie, lebo s odpadmi máme dlhodobý problém. Ľudia nevedia (alebo nechcú?) triediť. Preto tento krok bol veľmi dobrý. Deti sa učia ľahko a je tu základ toho, že nám vyrastie generácia, ktorá (snáď) so separovaným zberom nebude mať problém.

Foto: Zuzka Zhorelová