Obsah

Netradičné oslavy MDD mal úspech

Oslavy dňa detí sme tento rok poňali trochu inak ako bežne, nakoľko hrozba Covid-19 nám zväzovala ruky. Nemohli sme robiť hromadnú akciu, nedovoľovalo nám to nariadenie hlavného hygienika SR.

 Foto: DH