Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 10. 2013

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2013/00480-02950

0,00 EUR

Šildeková Silvia, Veterná 2006/7, Ružomberok

Obec Jaslovské Bohunice

7. 10. 2013

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2013/00480-02951

0,00 EUR

Kaputová Nikoleta, Mučín-Telka 240/1, Rapovce

Obec Jaslovské Bohunice

3. 10. 2013

Rekonštrukcia vjazdov a odvodňovacích priekop - Paderovce

OcU-2013/00959-02896

245 080,00 EUR

CS, s.r.o. Cobrgova 84, Trnava IČO: 44101937

Obec Jaslovské Bohunice

3. 10. 2013

Hrobové miesto č. 349

OcU-2013/00369-02892

0,00 EUR

Emil Junas, Hlavná Jaslovce 69/31, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

30. 9. 2013

Kanalizačná prípojka - Hlavná jaslovce 136/56

OcU-2013/00092-02822

0,00 EUR

Milan Henček, Hlavná Jaslovce 136/56, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

30. 9. 2013

Kanalizačná prípojka -Záhradná 405/41

OcU-2013/00092-02821

0,00 EUR

Martin Božík, Záhradná 405/41, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26. 9. 2013

Kanalizačná prípojka - Hlavná Paderovce 102/99

OcU-2013/00092-02747

0,00 EUR

Jozef Horníček, Hlavná Paderovce102/99, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26. 9. 2013

Dodatok č.2 -byt - Jana Jurigová

OcU-2013/00730-02667

0,00 EUR

Jana Jurigová, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26. 9. 2013

Dodatok č.2 - byt -Rudolf Ilavský

OcvU-2013/00731-02748

0,00 EUR

Rudolf Ilavský, Nová 285/17, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26. 9. 2013

Dodatok č.2 - byt - Svetlana Vrbovská

OcU-2013/00613-02749

0,00 EUR

Svetlana Vrbovská, Sídlisko 381/5, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26. 9. 2013

Dodatok č.2 - byt - Miroslav Klč

OcU-2013/00732-02820

0,00 EUR

Miroslav Klč, Sídlisko 461/18, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

26. 9. 2013

Dodatok k zmluve - mobil údržba (0918406878) a kultúra (0917970266)

OcU-2013/00946-02837

podľa zmluvy

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270

Obec Jaslovské Bohunice

26. 9. 2013

Dodatok k zmluve - mobil ved. odd. SOMaŽP (0907779975)

OcU-2013/00948-02839

0,00 EUR

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270

Obec Jaslovské Bohunice

23. 9. 2013

Hrobové miesto č. 418

oCu-2013/00369-02591

0,00 EUR

Jarmila Vagovičová, Orechová 320/22, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

23. 9. 2013

Hrobové miesto č. 261

OcU-2013/00369-02590

0,00 EUR

Jarmila Vagovičová, Orechová 320/22, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

23. 9. 2013

Hrobové miesto č. 419

OcU-2013/00369-02589

0,00 EUR

Jarmila Vagovičová, Orechová 320/22, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

16. 9. 2013

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo- rekonštrukcia telocvične a spojovacieho traktu, oplotenie ZŠ

OcÚ-2013/00531-02494

0,00 EUR

AGROSTAV Trnava a.s., Priemyselná 2, Trnava IČO: 31416195

Obec Jaslovské Bohunice

16. 9. 2013

Dotácia na výmenu strešnej krytiny RD č. 29/14 - Jozef Rapant

OcÚ-2013/00897-02662

719,38 EUR

Ivan Gogoľák, Vinohrady 21, 919 27 Brestovany

Obec Jaslovské Bohunice

6. 9. 2013

Ukončenie byt - Vladimír Remenár

OcU-2013/00023-02569

0,00 EUR

Vladimír Remenár, Sídlisko 462/17, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

6. 9. 2013

Byt - Ladislav a Renáta Hrebenárovci

OcU-2013/00064-02572

0,00 EUR

Ladislav a Renáta Hrebenárovci, Športová 32, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

28. 8. 2013

Ukončenie nájmu bytu - Daniel Chrvala

OcU-2013/00520-0254

0,00 EUR

Daniel Chrvala, Sídlisko 381/5, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

28. 8. 2013

Ukončenie byt - Peter Valovič

OcU-2013/00805-02561

0,00 EUR

Peter Valovič, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

28. 8. 2013

Byt - Juraj a Katarína Kiselovci

OcU-2013/00605-02558

0,00 EUR

Juraj a Katarína Kiselovci, Prakovce 185

Obec Jaslovské Bohunice

27. 8. 2013

Ubytovanie študentov Trnavskej univerzity 2013/2014

OcU-2013/00875-02549

0,00 EUR

Trnavská univerzita, Hornopotočná 23, Trnava IČO: 31825249

Obec Jaslovské Bohunice

23. 8. 2013

NFP - oplotenie

OcU-2013/00

1 990,00 EUR

Príjmateľ: Bc. Ján Blatnický, Hl. Paderovce 101/33

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 2651-2675 z 3427

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.