Menu
Obec Jaslovské Bohunice
Jaslovské Bohunice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 8. 2013

Ukončenie nájmu nebytového priestoru

OcU-2013/00351-02470

0,00 EUR

Ekolas s.r.o., Poľná 11/2, Jasl. Bohunice IČO: 36227897

Obec Jaslovské Bohunice

13. 8. 2013

Autorský dozor - rekonštrukcia ZŠ - spojovací trakt, telocvičňa a chodník

OcU-2013/00850-02466

1 400,00 EUR

TA Projekt s.r.o., Sladovnícka 2571/27, Trnava IČO: 46552103

Obec Jaslovské Bohunice

13. 8. 2013

Obstarávania územnoplánovacej dokumentácie - zmeny ÚPO

OcU-2013/0826-02387

1 400,00 EUR

Ing. Miroslav Polonec, Lomonosova 6, Trnava IČO: 14119790

Obec Jaslovské Bohunice

7. 8. 2013

Dodatok č.3 - byt - Milan Daniš

OcU-2013/00655-02422

0,00 EUR

Milan Daniš, Na rybníku 420/1, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

7. 8. 2013

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2013/00480-02428

0,00 EUR

Ján Gečei, Prakovce 165

Obec Jaslovské Bohunice

7. 8. 2013

Ubytovanie v ubytovni obce

OcU-2013/00480-02427

0,00 EUR

Martin Kysela, Dvorníky 63

Obec Jaslovské Bohunice

30. 7. 2013

Hrobové miesto č. 472A

OcU-2013/00369-02350

0,00 EUR

Ján Lehen, Orechová 305/21, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

30. 7. 2013

Hrobové miesto č. 472

OcU-2013/00369--02349

0,00 EUR

Ján Lehen, Orechová 305/21, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

25. 7. 2013

Výpožička amfiteátra - FestDobréBohunice 2013

OcU-2013/00739-02337

0,00 EUR

IPCALI Production, s.r.o., Gaštanová 16, Piešťany IČO: 43774989

Obec Jaslovské Bohunice

24. 7. 2013

Hromadná licenčná mluva - Gulášová pohoda 29.6.2013

OcU-2013/00708-02151

21,17 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava IČO: 178454

Obec Jaslovské Bohunice

24. 7. 2013

.Hromadná licenčná mluva - Oslavy výročia organizovaného športu 6.-7.7.2013

OcU-2013/00708-02250

90,72 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava IČO: 178454

Obec Jaslovské Bohunice

18. 7. 2013

Byt - Ingrid Bangová

OcU-2013/00033-02265

0,00 EUR

Ingrid Bangová, Cintorínska 105/3 Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

18. 7. 2013

Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri kostole sv. Michala

OcU-2013/00797-02247

16 728,30 EUR

Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava IČO: 31611788

Obec Jaslovské Bohunice

17. 7. 2013

Kanalizačná prípojka - Čerešňová 613/15

OcU-2013/00092-02214

0,00 EUR

Ing. Rudolf Vláčil, Čerešňová 613/15, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

16. 7. 2013

Ukončenie nájmu bytu - Mgr. Pavol Valent

OcU-2013/00047-02216

0,00 EUR

Mgr. Pavol Valent. Sídlisko 462/17, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

15. 7. 2013

Kanalizačná prípojka - Javorová 569/17

OcU-2013/00092-02174

0,00 EUR

Patrik Karolčík, Javorová 569/17, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

15. 7. 2013

Byt - Tomáš Císar

OcU-2013/00203-02145

0,00 EUR

Tomáš Císar, Hlavná Bohunice 183/23, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

15. 7. 2013

Ukončenie nájmu bytu - Katarína Tašká

OcU-2013/00038-02141

0,00 EUR

Katarína Tašká, Nám. sv. Michala 36/410, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

8. 7. 2013

Hrobové miesto č. 501A

OcU-2013/00369-02133

0,00 EUR

Adrián Oravec, Záhradná 409/49, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

8. 7. 2013

Poskytovanie právnych služieb

OcU-2013800768-02132

0,00 EUR

JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL. M, PhD., Nevädzova 5, Bratislava č. osvedčenia 6026

Obec Jaslovské Bohunice

8. 7. 2013

Dotácia pre FestDobréBohunice 2013

OcU-2013/00739-02130

5 500,00 EUR

IPCALI Production, s.r.o., Gaštanová 16, Piešťany IČO: 43774989

Obec Jaslovské Bohunice

8. 7. 2013

Licencia na monografiu o obci

OcU-2013/00763-02123

0,00 EUR

PaedDr. Ján Čápka, A. Kubinu 12, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

4. 7. 2013

Finančný dar Obecnej knižnici Jasl. Bohunice

OcU-2013/00673-01771

1 000,00 EUR

Darca: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Tomášikova 22, Bratislava IČO: 35946024

Obec Jaslovské Bohunice

3. 7. 2013

Licencia k spravodajskému šotu "Fašiangové zvyky"

OcU-2013/00701-01877

31,30 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratislava IČO: 47232480

Obec Jaslovské Bohunice

3. 7. 2013

Kanalizačná prípojka - Opall Agri s.r.o., Vrbové

OcU-2013/00092-02080

0,00 EUR

Opall Agri Slovakia s.r.o., Semenárska 1, Vrbové IČO: 36521469

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 2676-2700 z 3427

Projekty podporované EÚ a z iných zdrojov

  • Jaslovské Bohunice rekonstrukce VO
  • Elektronické služby centrálnej ohlasovne
  • Revitalizácia Námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
  • Fond na podporu umenia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Podpora triedeného zberu

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov

SMS-info

Ostaňte s nami v kontakte

Bezplatné zasielanie sms a emailov.