Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.12.2012

Hnuteľný majetok od spoločnosti Regatel s.r.o.

OcU-2012/00016-04585

31 000,00 EUR

Regatel spol. s r.o., Na rybníku 419/2, Jaslovské Bohunice IČO: 34152962

Obec Jaslovské Bohunice

27.12.2012

Kúpa Citroen Jumper od spoločnosti Regatel s.r.o.

OcU-2012/01036-04618

4 000,00 EUR

Regatel spol. s r.o., Na rybníku 419/2, Jaslovské Bohunice IČO: 34152962

Obec Jaslovské Bohunice

21.12.2012

Pripojenie odberného zariadenia - vzduchotechnika Amfík

OcU-2012/01025-04600

159,84 EUR

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava IČO: 36677281

Obec Jaslovské Bohunice

20.12.2012

Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV

OcU-2012/01024

518 000,00 EUR

MBM-STAV s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, Námestovo IČO: 36394645

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2012

Prenájom nebytových priestorov - lekáreň

OcU-2012/01018-04545

0,00 EUR

CORMENS s.r.o., Trstín 188 IČO: 43887848

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2012

Dodatok č.4 - byt - František Mrva

OcU-2012/00713-04578

0,00 EUR

František Mrva, Sídlisko 463/16, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

19.12.2012

Dodatok č.4 - byt - Miroslav Pálka

OcU-2012/00712-04568

0,00 EUR

Miroslav Pálka, Sídlisko 463/16, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

18.12.2012

Nájom garáže - Zdeno Bardač

OcU-2012/0004-04510

0,00 EUR

Zdeno Bardač, Sídlisko 383/3, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

18.12.2012

Kúpna zmluva - nehnuteľnosti od Regatelu s.r.o.

OcU-2012/01019-04548

508 130,90 EUR

Regatel spol. s r.o., Na Rybníku 419/2, Jasl. Bohunice IČO: 34152962

Obec Jaslovské Bohunice

13.12.2012

Dodatok č.4 - byt - Monika Pekarovičová

OcU-2012/00714-04508

0,00 EUR

Monika Pekarovičová, Sídlisko 463/16, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

13.12.2012

Dotácia na odvodnenie kostola a vodovodnú prípojku

OcU-2012/00666-04525

15 000,00 EUR

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

07.12.2012

Cestovné poistenie účastníkov návštevy Viedne 8.12.2012

OcU-2012/01004-04475

51,80 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Paulínska17, Trnava IČO: 00151700

Obec Jaslovské Bohunice

05.12.2012

Prenájom oplotenia - rekonštrukcia Dom smútku

OcU-2012/00975-04400

0,00 EUR

Johnny Servis s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.Box 3, Gajary IČO: 36238546

Obec Jaslovské Bohunice

05.12.2012

Výpožička telocvične v Ubytovni - Mikulášska zábava

OcU-2012/00991-04438

240,00 EUR

Adriana Karovičová - SIBI, Lošonec 243 IČO: 46045040

Obec Jaslovské Bohunice

03.12.2012

Zakúpenie traktora s príslušenstvom na EKOdvor

OcU-2012/00982-04416

55 800,00 EUR

Marián Šupa - záhradná technika,

Obec Jaslovské Bohunice

29.11.2012

Dotácia na zateplenie fasády RD č. 203/59 - Pavol Hutta

OcU-202/00960-04386

586,98 EUR

Tomáš Hýbela, Malženice 37 IČO: 41434382

Obec Jaslovské Bohunice

28.11.2012

Hromadná licenčná zmluva - Spev nás spája 2012

OcU-2012/00639-03191

147,00 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava IČO: 178454

Obec Jaslovské Bohunice

27.11.2012

Hromadná licenčná zmluva - DanseExtraVagansa a posedenie dôchodcov

OcU-2012/00867-04001

200,40 EUR

SOZA , Rastislavova 3, Bratislava IČO: 178454

Obec Jaslovské Bohunice

26.11.2012

Ukončenie nájmu bytu - Miháliková

OcU-2012/00892-04333

0,00 EUR

Soňa Miháliková, Bratislavská 36, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

23.11.2012

Kanalizačná prípojka -Juraj Sabo

OcU-2012/00011-04323

0,00 EUR

Juraj Sabo, Orechová 317/28, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

23.11.2012

Hrobové miesto č. 212

OcU-2012/00082-04270

0,00 EUR

Mária Vyskočová, Študentská 5, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

23.11.2012

Hrobové miesto č. 115

OcU-2012/00082-04269

0,00 EUR

Mária Vyskočová, Študentská 5, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

23.11.2012

Hrobové miesto č. 196

OcU-2012/00082-04271

0,00 EUR

Mária Vyskočová, Študentská 5, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

19.11.2012

Autorský dozor - rekonštrukcia Dom smútku

OcU-2012/00944-04288

0,00 EUR

Ing. arch. Marian Remenár, Hlavná 45, Trnava IČO: 11857501

Obec Jaslovské Bohunice

14.11.2012

Byt - Elena Orichelová

OcU-2012/00918-04256

0,00 EUR

Elena Orichelová, Na rybníku 420/1, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: