Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

OcÚ/1192/2019/3582

podľa play listu

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

23.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

OcÚ/1191/2019/3581

podľa play listu

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

21.08.2019

Nájomná zmluva ZSL č. 19

OcÚ/1194/2019/3586

186,00 EUR mesačne

EKOBAL spol. s r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

20.08.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OcÚ/1193/2019/3628

2 050,00 EUR

Ing. Andrej Kobetič

Obec Jaslovské Bohunice

20.08.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OcÚ/1196/2019/3595

524,56 EUR

Marián Šesták

Obec Jaslovské Bohunice

19.08.2019

Obchodná zmluva - vysielanie reklám

OcÚ/1199/2019/3603

600,00 EUR

Trnavská produkčná s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

13.08.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/7/2019/3541

podľa zmluvy

Zuzana Chudá

Obec Jaslovské Bohunice

12.08.2019

Pripojenie odberného el. zariadenia do distribučnej sústavy

OcÚ/1187/2019/3526

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

08.08.2019

Dohoda o vzájomnom započítavaní záväzkov a pohľadávok

OcÚ/1167/2019/3508

3 054,50 EUR

Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 6, Bratislava IČO: 35850698

Obec Jaslovské Bohunice

07.08.2019

Zmluva o dielo - tenisová hala

OcÚ/1185/2019/3566

116 669,04 EUR

CENTAURY Plus s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

07.08.2019

Zmluva - kanalizačná prípojka

OcÚ/547/2019/3514

podľa zmluvy

Milan Vavriňák

Obec Jaslovské Bohunice

07.08.2019

Zmluva - kanalizačná prípojka

OcÚ/547/2019/3513

podľa zmluvy

Ing. Ľubomír Podamaka

Obec Jaslovské Bohunice

07.08.2019

Zmluva - kanalizačná prípojka

OcÚ/547/2019/3512

podľa zmluvy

Ing. Ružena Podmaková

Obec Jaslovské Bohunice

07.08.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/1133/2019/3228

podľa zmluvy

Milan Daniš, Na rybníku 420/1, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

01.08.2019

Dodatok č.13

OcÚ/519/2019/3525

podľa fakturácie

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

26.07.2019

Zmluva o prenájme KD Paderovce

OcÚ/7/2019/3499

podľa vyúčtovania

Miroslav Janáč, Jabloňová 541/21, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

25.07.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

OcÚ/547/2019/3207

podľa fakturácie

Dominika Kovácsová

Obec Jaslovské Bohunice

23.07.2019

Dodatok č.1

OcÚ/627/2019/3110

Neuvedené

SPP - distribúcia , a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

23.07.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OcÚ/1163/2019/3476

3 700,00 EUR

Ing.Marta Serenčéšová

Obec Jaslovské Bohunice

17.07.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ/1125/2019/3215

5 000,00 EUR

Tomáš Michalko

Obec Jaslovské Bohunice

12.07.2019

Zmluva o dielo - prepojenie kanalizácie a vodovodu IBV Krátke pole

OcÚ/1124/2019/3214

45 021,10 EUR

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

12.07.2019

Zmluva o dielo - cyklochodník 1. úsek

OcÚ/1123/2019/3213

205 457,48 EUR

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

12.07.2019

Zmluva o dielo - rekonštrukcia splaškovej kanalizácie Sídlisko

OcÚ/1122/2019/3212

50 456,65 EUR

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

11.07.2019

Zmluva o kanalizačnej prípojke

OcÚ/547/2019/3169

podľa zmluvy

Daniela Rigová

Obec Jaslovské Bohunice

11.07.2019

Zmluva o kanalizačnej prípojke

OcÚ/547/2019/3168

podľa zmluvy

Michaela Vargová

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: