Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.06.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy

OcÚ/1073/2019/2991

5 000,00 EUR

Jana Holovičová

Obec Jaslovské Bohunice

12.06.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/1061/2019/2928

podľa zmluvy

Nikola Bangová, Cintorínska 105/3, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

12.06.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/1049/2019/2898

podľa zmluvy

Helena Dundová, Sídlisko 384/2, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

12.06.2019

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/1050/2019/2899

podľa zmluvy

Edita Kvasnicová, Beethovenova 21, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

12.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Paderovce

OcÚ/7/2019/2917

podľa zmluvy

Viliam Čapkovič, Hlavná Paderovce 98, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

12.06.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Paderovce

OcÚ/7/2019/2916

podľa zmluvy

Rastislav Cubínek

Obec Jaslovské Bohunice

11.06.2019

Kúpna zmluva - pozemky

OcÚ/1067/2019/2958

9 128,33 EUR

Ing. Ladislav Šutý

Obec Jaslovské Bohunice

11.06.2019

Hromadná licenčná zmluva - MDD

OcÚ/1023/2019/2832

podľa dodatočne predloženého zoznamu

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

03.06.2019

Dodatok k zmluve č.11

OcÚ/519/2019/2908

podľa fakturácie

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

03.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcÚ/1046/2019/2886

1 000,00 EUR

Cyklistický klub OLYMPIK Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

29.05.2019

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

OcÚ/547/2019/2800

podľa spotreby

Jozef Rebreš

Obec Jaslovské Bohunice

28.05.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ/1040/2019/2864

5 000,00 EUR

Ing. Anton Legény

Obec Jaslovské Bohunice

28.05.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ/1042/2019/2869

5 000,00 EUR

Lukáš Kučera

Obec Jaslovské Bohunice

28.05.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo - Revitalizácia Sídliska

OcÚ/699/2019/2876

60 974,31 EUR

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

23.05.2019

Hromadná licenčná zmluva - Deň matiek

OcÚ/961/2019/2683

22,80 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

23.05.2019

Hromadná licenčná zmluva - oslavy sv. Floriána

OcÚ/975/2019/2699

14,40 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ/1010/2019/2765

5 000,00 EUR

Kristián Drobný

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ/1003/2019/2751

5 000,00 EUR

Patrik Bilčík

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ/1013/2019/2768

5 000,00 EUR

Ing. Lenka Matovičová

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ/1011/2019/2766

5 000,00 EUR

Patrik Gogolák

Obec Jaslovské Bohunice

20.05.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcÚ/1012/2019/2767

5 000,00 EUR

Klára Zacharová

Obec Jaslovské Bohunice

17.05.2019

Zmluva č.39562 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

OcÚ/994/2019/2720

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Jaslovské Bohunice

06.05.2019

Hromadná licenčná zmluva - Stavanie mája

OcÚ/933/2019/2622

podľa play listu

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

30.04.2019

Licenčná zmluva

OcÚ/664/2020/2658

420,00 EUR ročná platba

TENDERnet, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

30.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického žiadateľa do distribučnej sústavy

OcÚ/998/2019/2518

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: