Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.03.2017

Dohoda o ukončení nájmu garáže

OcÚ/553/2017/950

bez ceny

Ondrej Sakar

Obec Jaslovské Bohunice

27.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcÚ/402/2017/1022

6 000,00 EUR

OZ Meander, Na rycníku 420/2, Jasl. Bohunice IČO: 45013063

Obec Jaslovské Bohunice

20.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcÚ/401/2017/917

3 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

17.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcÚ/388/2017/918

7 760,00 EUR

Občianske združenie Folklórna spevácka skupina BLAVANKA

Obec Jaslovské Bohunice

17.03.2017

Dodatok č.8 k zmluve č. OV/1/2003

OcÚ/461/2017/926

0,00 EUR

Obec Malženice

Obec Jaslovské Bohunice

17.03.2017

Hromadná licenčná zmluva

OcÚ/652/2017/691

22,00 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

16.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcÚ/391/2017/916

8 000,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku

Obec Jaslovské Bohunice

16.03.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

OcÚ/386/2017/913

0,00 EUR

Poľovnícke združenie BLAVA, Nová 288/23, Jasl. Bohunice IČO: 35592346

Obec Jaslovské Bohunice

16.03.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

OcÚ/387/2017/912

0,00 EUR

Jazdecký klub AXA Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

15.03.2017

Dodatok č.8 k zmluve č. OV/3/2005

OcÚ/461/2017/905

0,00 EUR

Obec Dolné Dubové

Obec Jaslovské Bohunice

14.03.2017

Zmluva o nájme bytu č.420/14/2017

OcÚ/152/2017/869

0,00 EUR

Bianka Häckelová

Obec Jaslovské Bohunice

13.03.2017

Kúpna zmluva

OcÚ/710/2017/878

11 740,00 EUR

Mária Danišová, Šípová 2607/3, Trnava

Obec Jaslovské Bohunice

10.03.2017

Dohoda o ukončení nájmu bytu

OcÚ/44/2017/865

0,00 EUR

Žaneta a Jozef Facunovci, Na rybníku 420/1, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

09.03.2017

Zmluva o nájme bytu 420/24/2017/DP

OcÚ/47/2017/856

podľa zmluvy

Ľubomír a Jaroslava Slobodovci

Obec Jaslovské Bohunice

08.03.2017

Zmluva č. OV/PA15/D

OcÚ/461/2017/852

0,00 EUR

Vladimír Ivančík

Obec Jaslovské Bohunice

08.03.2017

Zmluva o nájme bytu č.384/08/2017/C

OcÚ/153/2017/812

0,00 EUR

Žaneta a Jozef Facuniovci, Na rybníku 420/1, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

08.03.2017

Dohoda o ukončení nájmu bytu

OcÚ/58/2017/803

0,00 EUR

Miriam Štefková, Sídlisko 384/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

08.03.2017

Hromadná licenčná zmluva

OcÚ/611/2017/613

22,80 EUR

SOZA

Obec Jaslovské Bohunice

02.03.2017

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

OcÚ/378/2017/797

0,00 EUR

HESTON s.r.o., Nobelova 30, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

01.03.2017

Zmluva o rozšírení distribučnej siete

OcÚ/440/2017/531

podľa zmluvy

SPP- Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Brartislava IČO: 35910739

Obec Jaslovské Bohunice

01.03.2017

Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok 2017

OcÚ/499/2017/255

115 200,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálsky 4, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

28.02.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/677/2017/742

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

RH Pro s.r.o., Lipová 640/37, Jasl. Bohunice

28.02.2017

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

OcÚ/378/2017/632

609 568,72 EUR

HESTON s.r.o., Nobelova 30, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu 384/06/2017/A

OcÚ/25/2017/734

podľa zmluvy

Miriam a Marek Štefkovci, Sídlisko 384/2, Jaslovské Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

24.02.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/672/2017/730

0,00 EUR

Obec Jaslovské Bohunice

EKON JR s.r.o., Radošovce 126 IČO: 44191154

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: