Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.04.2017

Zmluva o nájme bytu č. 384/04/2017/A-p

OcÚ/55/2017/1310

podľa zmluvy

Lenka Petreková, Sídlisko 339/7, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

27.04.2017

Zmluva o nájme bytu

OcÚ/94/2017/1308

podľa zmluvy

Lenka Košťálová

Obec Jaslovské Bohunice

26.04.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 001/2017 (zateplenie uličnej fasády)

OcÚ/810/2017/1279

1 032,12 EUR

Patrik Bartek

Obec Jaslovské Bohunice

18.04.2017

Zmluva - predkladacia správa k odvolaniu k dani

OcÚ/782/2017/1165

500,00 EUR

Irena Bubeníková, Jamnického 2, Bratislava

Obec Jaslovské Bohunice

18.04.2017

Kúpna zmluva č.Z201717108_Z - nábytok (EKS)

OcÚ/496/2017/1238

10 350,00 EUR

ALEZA INTERIER, s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

18.04.2017

Zmluva o sponzorskom dare pre knižnicu

OcÚ/779/2017/1089

250,00 EUR

TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany IČO: 36252484

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2017

Zmluva na kanalizačnú prípojku

OcÚ/461/2017/1178

podľa množstva odvedenej splaškovej vody

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jasl. Bohunice, Hlavná Bohunice 35/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

OcÚ/796/2017/1110

209,70 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy

OcÚ/794/2017/1108

260,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2017

Mandátna zmluva

OcÚ/776/2017/1128

1 560,00 EUR

Ing. Miroslav Polonec, Lomonosova 6, Trnava IČO: 14119790

Obec Jaslovské Bohunice

12.04.2017

Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

OcÚ/783/2017/1167

paušálny poplatok 20 €/mesiac

BP Agro-CENTRUM spol. s r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

11.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017

OcÚ/398/2017/1175

2 500,00 EUR

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jasl. Bohunice, Hlavná Bohunice 35/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

11.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017

OcÚ/398/2017/1176

10 500,00 EUR

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Jasl. Bohunice, Hlavná Bohunice 35/2, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

11.04.2017

Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu - sanácia skládok

OcÚ/773/2017/1120

300,00 EUR Následne platby podľa schváleného projektu

Fénnix s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

07.04.2017

Poistná zmluva - štvorkolka

OcÚ/743/2017/977

39,00 EUR ročná platba

Wüstenrot poisťovňa a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

06.04.2017

Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu (zo záhrad)

OcÚ/740/2017/1007

bezodplatne - recipročne za odobratý odpad

HERMET spol. s r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

05.04.2017

Zmluva o nájme garáže

OcÚ/553/2017/1146

platba podľa zmluvy

Jana Kolenová

Obec Jaslovské Bohunice

05.04.2017

Zmluvy o poskytnutí dotácie

OcÚ-427/2017/1114

600,00 EUR

DHZ Paderovce IČO: 1774740508

Obec Jaslovské Bohunice

05.04.2017

Zmluva č.OV/604/D - kanalizačná prípojka

OcÚ/461/2017/1100

bez ceny

Mgr. Dagmar Horinová

Obec Jaslovské Bohunice

04.04.2017

Zmluva o reklamnej spolupráci

OcÚ/733/2017/964

2 407,68 EUR

Slovenské pramene a žriedla, a.s.

Obec Jaslovské Bohunice

04.04.2017

Zmluva o dielo Z201713252_Z - EKS

OcÚ/496/2017/1135

2 500,00 EUR

Cleanex - Milan Gana, Gaštanová 1008/29, Bytča IČO: 34757716

Obec Jaslovské Bohunice

04.04.2017

Kúpna zmluva č.Z201713559_Z - EKS

OcÚ/496/2017/1134

1 590,00 EUR

NABIMEX s.r.o.

Obec Jaslovské Bohunice

04.04.2017

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

OcÚ/756/2017/1085

podľa zmluvy

RH Pro s.r.o., Lipová 640/37, Jasl. Bohunice

Obec Jaslovské Bohunice

04.04.2017

Zmluva o prenájme nebytového priestoru

OcÚ/757/2017/1086

podľa zmluvy

Monika Hulíková

Obec Jaslovské Bohunice

03.04.2017

Zmluva č. OV/207/D - kanalizačná prípojka

OcÚ/461/2017/1077

bez sumy

Ondrej Sakar

Obec Jaslovské Bohunice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: